13 مرداد 1395 ساعت 9:09 http://www.ayandehroshan.com/vdca.6n6k49ney5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : انتظار نوجوان 126 -------------------------------------------------- شماره 126 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه مرداد ماه 1395 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد. متن : شماره 126 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه مرداد ماه 1395 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد.خسته و نگران، تمام دغدغه هایم را پشت در خانه ات میگذارم و وارد میشوم. باذ ن الله و اذن رسوله... ءَ ادخل هذهالبیت؟مگر میشود کسی را نپذیرد او که کریمه اهلبیت است؟! او که خواهر امام مهربانیهاست...قطره اشکی گونه ام را نوازش میکند. آرام و سربه زیر وارد میشوم.تمام غرورم را پشت سر میگذارم. تمام خودخواهی هایم را زمینمیگذارم. بر این آستان باید سر فرود آورد تا سرفراز شد. اینجا بایددلشکسته آمد تا دلگرم شد. بر این حریم، بزرگان سر نهاده وفروتنی کرد ه اند. من چه کسی باشم که بخواهم سر به هوایی کنم؟آرام پیش میروم. به رسم ادب دست به سینه گذارده و سلاممیدهم: السلام علیک یا فاطمه المعصومه...