3 مرداد 1394 ساعت 12:49 http://www.ayandehroshan.com/vdca.on6k49nwo5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 79 سال هشتم - تیر ماه 1392 -------------------------------------------------- متن : هفتاد و نهمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منبهترین هدیه برای بهترین دوستداستان/ زرافه ای که گم شده بودشعربا بزرگانعلمی/ خانه ای از یخداستان/ چشم های من کوگزارششعر/ هدیهداستان/ جشن تولد بزرگسرگرمیکاردستی مشاغلروستاهای ایران