27 آذر 1397 ساعت 11:00 http://www.ayandehroshan.com/vdcb.8b8urhbaaiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : شماره 155 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه دی ماه 1397 -------------------------------------------------- شماره 155 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه دی ماه 1397 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد. متن : شماره 155 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه دی ماه 1397 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد.