19 مهر 1393 ساعت 12:53 http://www.ayandehroshan.com/vdcbu5bwprhbw.iur.html -------------------------------------------------- عنوان : عصر آدینه 1 تاریخ انتشار : بهار 1385 -------------------------------------------------- سال اول، شماره 1 ، بهار 1385 متن : اولین شماره نشریه عصر آدینه به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی با مقالاتی از پژوهشگران عرصه مهدویت منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم :شهر خداوند ( تصویری از ساختار معنایی آرمان شهر اسلامی ) ... پدیدآورندگان : دکتر محمد علی آبادیبعد از آن شب ( یادداشتی بر فیلم قدمگاه ) ... پدیدآورندگان : یحیی نطنزیهمه ما سقوط کرده ایم (یادداشتی بر فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ) ... پدیدآورندگان : رضا نوروزی گوهرهمان شیطان خودمان ( تمثال های قرون وسطی از شیطان ناتوان در سینمای نوین آمریکا ) ... پدیدآورندگان : کلی جی وایمن / ناصر رفیعپنداره های پایانی (آخرالزمان های ناسوتی در فیلم های هالیوودی اخیر ) ... پدیدآورندگان : کنراد اوستوالت / یحیی نطنزیآهسته حمل کنید ... پدیدآورندگان : سید محمد مسیحقسم ... پدیدآورندگان : صفیه سماءلحظه سرشار نواختن زنگها و ناقوسها ... پدیدآورندگان : مسعود پور سید آقاییپرستوها ... پدیدآورندگان : علی داوودیآشوب ... پدیدآورندگان : سید ضیا قاسمیمکاشفه در آیینه ... پدیدآورندگان : فاضل نظریتا چند ... پدیدآورندگان : امیر اکبرزادهیا ایها العزیز ... پدیدآورندگان : مریم سقلاطونیدرک حضور ... پدیدآورندگان : علی مجاهدی ( پروانه )خیال دوست ... پدیدآورندگان : هوشنگ ابتهاج-سایهباغ آشنایی ... پدیدآورندگان : فخر الین عراقیدستکش های سفید ... پدیدآورندگان : حسین میکائیلنامه ... پدیدآورندگان :سید حمید رضا قادریآهسته بازار ... پدیدآورندگان :مصطفی جمشیدیانوار ... پدیدآورندگان : علی موذنیسطرهای سفید (پیرامون شگردهای داستانی در ادبیات کهن ) ... پدیدآورندگان : حسن محمودیموعود گرایی در ادب فارسی ( اشعار مولانا و شیخ محمود شبستری )... پدیدآورندگان : رضا باباییسیمای موعود در شعر فارسی ( قرن چهارم تا نیمه قرن پنجم ) ... پدیدآورندگان :دکتر احمد احمدیرویکرد هنری به مهدویت ... پدیدآورندگان : سید رضی موسوی گیلانیحسن یوسف خواهی ... پدیدآورندگان : فرامرز سهرابیسینما و مهدویت (گفتگویی پیرامون مهدویت و فرم های محتمل سینمایی)... پدیدآورندگان : مسعود فراستی * نادر طالب زاده * حسین عمید