15 اسفند 1395 ساعت 10:38 http://www.ayandehroshan.com/vdcc.0qsa2bq11la82.html -------------------------------------------------- عنوان : پژوهش های مهدوی 18 -------------------------------------------------- هجدهمین شماره نشریه علمی تخصصی پزوهش های مهدوی به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی و سردبیری نصرت الله آیتی منتشر شد. متن : هجدهمین شماره نشریه علمی تخصصی پزوهش های مهدوی به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی و سردبیری نصرت الله آیتی منتشر شد.بررسی تطبیقی پیشگویی‌های آخرالزمان از دیدگاه یهودیت، مسیحیت و اسلام 5حسین متقی، سید محمدرضا طباطباییبررسی تطبیقی دجال در مسیحیت و اسلام 27محمدمهدی لطفی، محسن شریعتیبررسی‌پیشگویی‌ها‌درباره‌تقابل‌یا‌توافق‌مهدی(عج) و‌مسیح(ع) ازدیدگاه‌آموزه‌های‌اسلامی‌و‌کتاب‌مقدس 43ندا سلیمانی‌فر، رضا مهدیان‌فر، بنفشه منوچهریانتظار موعود در منظومۀ فکری داریوش شایگان 59علیرضا آرامفتنه‌های آخر الزمان و راه نجات از آن 81صدیقه توکلیوضعیت عموم مردم و جامعه جهانی در روایات آخرالزمان 119قنبرعلی صمدیبررسی مفهوم یوم‌الوقت‌المعلوم در آثار تفسیری و روایی 143میثم خلیلی، سیدمحسن موسوی، فائزه زارعینچکیده مقالات به عربی 161