15 مرداد 1394 ساعت 8:15 http://www.ayandehroshan.com/vdcc.iqsa2bqiela82.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 78 سال هشتم - خرداد ماه 1392 -------------------------------------------------- متن : هفتاد و هشتمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منبهترین هدیه برای بهترین دوستداستان : چتر کوچولوی سیاهشعرپنجره دوستیعلمی : دایناسورسرگرمیپدربزرگ مهربانشعر : بوسهمه را دوست داشتگزارشکاردستیجدول