3 بهمن 1396 ساعت 2:17 http://www.ayandehroshan.com/vdcd.50f2yt0sfa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : شماره 130نشریه ملیکا -------------------------------------------------- شماره 130نشریه ملیکا ویژه مهرماه 1396 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد. متن : شماره 130نشریه ملیکا ویژه مهر 1396 با مطالب متنوع برای کودکان به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.