29 فروردين 1394 ساعت 20:19 http://www.ayandehroshan.com/vdcd.50f2yt0zoa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 94 سال نهم/ مهر ماه 1393 -------------------------------------------------- متن : نود و چهارمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منیادداشت های ماهانهداستان/خدایا بار دیگر به دوست خودت کمک کنشعر/مادر و جبههکاردستیداستان/ ممنونم خرس کوچولوچند عکس و یک نشانهسرگرمیدریاچه های شگفت انگیز ایرانبیسوادی ممنوعداستان تصویری/میمون دروغگونامه ای برای پس از ظهوربچه های حیواناتبچه های جهان و خانه های آنهابهترین هدیه برای بهترین دوست