15 اسفند 1395 ساعت 11:02 http://www.ayandehroshan.com/vdcd.o0f2yt0soa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 124 -------------------------------------------------- شماره 124 نشریه ملیکا ویژه فروردین ماه 1396 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد. متن : شماره 124نشریه ملیکا ویژه فروردین 1396 با مطالب متنوع برای کودکان به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.