10 شهريور 1394 ساعت 8:25 http://www.ayandehroshan.com/vdcd.x0f2yt0x5a26y.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 77 سال هشتم - اردیبهشت ماه 1392 -------------------------------------------------- متن : هفتاد و هفتمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منبهترین هدیه برای بهترین دوستداستان : غول خودخواهشعرداستان : کلاه دلقکیگزارش : کم اما کافیسرگرمیداستان : گلابی طلاییکاردستیمشاغلشاگردونه جدولدنیای ظهور من