9 آذر 1393 ساعت 9:43 http://www.ayandehroshan.com/vdcebz8fijh8x.9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : مشرق موعود 22 تاریخ انتشار : تابستان 1391 -------------------------------------------------- سال ششم، شماره 22، تابستان 1391 متن : بیست و دومین شماره نشریه مشرق موعود به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی با مقالاتی از پژوهشگران عرصه مهدویت منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم : سازگاری عصمت با اختیار... نویسنده : عبدالحسین خسروپناه، محمدرضا بهدار در آمدی بر طرح اندیشۀ مهدویت در قرآن و سنت... نویسنده : امیر غنوینهم ربیع؛ روز امامت و مهدویت... نویسنده : مصطفی صادقی کاشانیبررسی ادلۀ اهل‌سنت دربارۀ آیۀ استخلاف و ارتباط آن با عصر ظهور... نویسنده : حامد دژآبادنقش مهدویت در معناداری زندگی شیعیان... نویسنده : علی الله‌بداشتیاصول و مبانی هستی‌شناختی مهدویت‌پژوهی... نویسنده : حسین الهی‌نژاداجل یهود؛ پایان دنیا یا رجعت عیسی(ع)؟... نویسنده : علی رضایی کهنمویی