22 شهريور 1394 ساعت 10:15 http://www.ayandehroshan.com/vdcf.1dyiw6d00giaw.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 65 سال ششم - مهر ماه 1390 -------------------------------------------------- سال ششم - مهر ماه 1390 متن : شصت و پنجمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام : آواز مهربانیداستان: روزی که دندان زرافه کوچولو افتادشعر : پشیمانکاردستیبهترین هدیه برای بهترین دوستداستانروستاهای شگفت انگیز ایرانکوچه شعرلبخندستانو ...