4 شهريور 1397 ساعت 20:02 http://www.ayandehroshan.com/vdcf.1dyiw6dmygiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : شماره 141 نشریه ملیکا -------------------------------------------------- شماره 141 نشریه ملیکا ویژه شهریورماه 1397 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد. متن : شماره 141 نشریه ملیکا ویژه شهریور 1397 با مطالب متنوع برای کودکان به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.