29 فروردين 1396 ساعت 9:18 http://www.ayandehroshan.com/vdcg.t9qrak9wupr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 125 -------------------------------------------------- شماره 125 نشریه ملیکا ویژه اردیبهشت ماه 1396 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد. متن : شماره 125 نشریه ملیکا ویژه اردیبهشت ماه 1396 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.شماره 125نشریه ملیکا ویژه اردیبهشت 1396 با مطالب متنوع برای کودکان به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.