17 ارديبهشت 1394 ساعت 8:36 http://www.ayandehroshan.com/vdcg.y9qrak9znpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 83 سال هشتم - آبان ماه 1392 -------------------------------------------------- متن : هشتاد و سومین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:تصمیم من در ماه خودمیادداشتهای ماهانهشعر/زنجیرداستان/سرو کوچولو باد شکمومشاغلکاردستیداستان/پرنده در گودالسرگرمیروستاهای شگفت انگیز ایرانشاگردان امام حسین (ع)جدولبا بزرگان