17 شهريور 1394 ساعت 11:16 http://www.ayandehroshan.com/vdch.qnzt23ni-ftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 71 سال هفتم - فروردین ماه 91 -------------------------------------------------- سال هفتم - فروردین ماه 91 متن : هشتادوششمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منبهترین هدیه برای بهترین دوستداستان ابر خودخواهشعرروستاهای شگفت انگیز ایران میمندکاردستیداستان کک به تنور افتادهعیدانهخبرنگار افتخاریبا بزرگان سرگرمیجدول