22 شهريور 1394 ساعت 20:27 http://www.ayandehroshan.com/vdch.wnzt23nikftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 63 سال ششم - مردادماه 1390 -------------------------------------------------- سال ششم - مردادماه 1390 متن : شصت و سومین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:صاحب خانه مهربان سلامداستان : خانه کلاغ قصه هاشعر : ماه روزهبهترین هدیه برای بهترین دوستعلمی : دنیای مورچه هاشیوه تهیه گزارشداستان : پنج نفرکاردستی : سبد کامواییآشنایی با کشورهای اسلامیو ...