17 ارديبهشت 1394 ساعت 8:38 http://www.ayandehroshan.com/vdch.wnzt23nv-ftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 82 سال هشتم- مهر ماه 1392 -------------------------------------------------- متن : هشتاد و دومین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منیادداشتهای ماهانهداستان/شاید بعدی بزرگتر باشدشعر/دوباره مدرسهیکی یکی سیصد - پانصد - هزارتاداستان/ ماشین باباسرگرمیمشاغل/میراببا بزرگانبچه ها مواظب باشیدروستاهای شگفت انگیز ایرانقرآن جلد طلاییکاردستیعلمی