13 مرداد 1395 ساعت 9:09 http://www.ayandehroshan.com/vdch.znzt23nxzftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : انتظار نوجوان 123 -------------------------------------------------- شماره 123 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه اردیبهشت ماه 1395 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد. متن : شماره 123 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه اردیبهشت ماه 1395 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد.روزهای عمرمان درگذرند، شنبه ها و یکشنبه ها و... جمعه ها در پی هم می آیند و می روند و جمعه روز شماست. و ما تمام هفته را ورق می زنیم، مدرسه می رویم، کار می کنیم و نفس می کشیم تا جمعه بیاید، جمعه روز نشستن و خمودگی و خستگی نیست!جمعه ها باید "یاعلی" گفت و برخاست و کوچه پس کوچه های دل را آ ب و جارو کرد و آماده شد.جمعه همان روز موعود است که قرار است خدا ما را به قدم هایتان برساند...مدت هاست شنبه تا جمعه های خیلی از مسلمانان رنگ خون گرفته، یمن، سوریه، فلسطین و همه مظلومان چشمشان را به جمعه هایی دوخته اند که بیایی و حق را پیروز گردانی. همان جمعه ی سپید که نور وجودتان تمام ظلمتها را از بین خواهد برد...جمعه ها همه مهمان شما هستیم، مهمان سفره ی کرمتان و در آغوش امن و پر از آرامشتان... همچو طفلی که خسته از غربتها به آغوش پر مهر آشنایی پناه می برد که شما از جانب پروردگار مأمور به همین محبت و آرامش هستید.سید ما... ما مردمان آخرالزمان هر جمعه به سوی تان می آییم، همان وقت هایی که نالان از غم های دنیا، تنها پناهمان شما هستید و خیال دل گناه آلودمان راحت است که در خانه تان همیشه به روی مان باز است... بی آنکه شرمنده مان کنید. به خاطر وقت هایی که دلتان را شکستیم.