14 مهر 1393 ساعت 8:08 http://www.ayandehroshan.com/vdchtinqd23nm.ft2.html -------------------------------------------------- عنوان : مشرق موعود 8 تاریخ انتشار : زمستان 1387 -------------------------------------------------- سال دوم . شماره هشتم . زمستان 1387 . متن : هشتمین شماره نشریه مشرق موعود به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی با مقالاتی از پژوهشگران عرصه مهدویت منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم : روی کرد اخلاقی به موعودباوری در آیین یهود... پدیدآورندگان : کریمی مرتضیماشیح منجی یهود به روایت تلمود(نشانه ها و کارکرد ها)... پدیدآورندگان : قاسمی قمی جواددگرگونی اجتماعی در دوران حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)... پدیدآورندگان : برهانی محمد جوادگزارشی از تألیف کتابهای مهدوی در حوزه علمی حله... پدیدآورندگان : فرزانه حافظپلورالیسم دینی و عصر ظهور... پدیدآورندگان : پناهی آزاد حسنپاسخ به شبهه های احمد کاتب در موضوع احادیث 12 امام (ع)... پدیدآورندگان : جعفری دکتر جوادنقد و بررسی شبهات ناصر القفاری درباره اندیشه مهدویت... پدیدآورندگان : آیتی نصرت ا…مدیریت امام زمان... پدیدآورندگان : پور سید آقایی سید مسعود