26 مهر 1394 ساعت 8:11 http://www.ayandehroshan.com/vdci.razct1azpbc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 107 سال دهم - آبانماه 1394 -------------------------------------------------- سال دهم - آبانماه 1394 متن : یکصد و هفتمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:کدام ماه می آیی ؟ محرمترانه ماهروزهای ماه: آبان/محرمنیکان: عموی مهربان منشعر: هرچه را ندیده امداستان: چشم به راهگزارش: مراسم عزاداریقصه شهر جنگلی: من میترسمدانستنی : خورشیدجدولبگرد و پیدا کنو ...