29 فروردين 1394 ساعت 20:15 http://www.ayandehroshan.com/vdcj.aevfuqeyysfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 98 سال نهم/ بهمن 1393 -------------------------------------------------- متن : نود و هشتمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:جشن بزرگیادداشت های ماهانهداستان/ابراهیم نزد خدا میرودشعر/ بیست و دوم بهمنکاردستیداستان/نگران نباش خرس کوچولوعلمی سرگرمیمیوه های قرآنیمعرفی کتابدریاچه های شگفت انگیز ایرانقصه های جالیزداستان تصویریحیوانات سفیدبهترین هدیه برای بهترین دوست