انتظار نوجوان 126

13 مرداد 1395 ساعت 9:09

شماره 126 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه مرداد ماه 1395 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد.


شماره 126 ماهنامه فرهنگی انتظار نوجوان ویژه مرداد ماه 1395 به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) چاپ و روانه بازار شد.

خسته و نگران، تمام دغدغه هایم را پشت در خانه ات میگذارم و وارد میشوم. باذ ن الله و اذن رسوله... ءَ ادخل هذه
البیت؟
مگر میشود کسی را نپذیرد او که کریمه اهلبیت است؟! او که خواهر امام مهربانیهاست...
قطره اشکی گونه ام را نوازش میکند. آرام و سربه زیر وارد میشوم.
تمام غرورم را پشت سر میگذارم. تمام خودخواهی هایم را زمین
میگذارم. بر این آستان باید سر فرود آورد تا سرفراز شد. اینجا باید
دلشکسته آمد تا دلگرم شد. بر این حریم، بزرگان سر نهاده و
فروتنی کرد ه اند. من چه کسی باشم که بخواهم سر به هوایی کنم؟
آرام پیش میروم. به رسم ادب دست به سینه گذارده و سلام
میدهم: السلام علیک یا فاطمه المعصومه...


کد مطلب: 1314

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdca.6n6k49ney5k14.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com