ملیکا 68

سال ششم - دی ماه 1390

20 شهريور 1394 ساعت 8:49

سال ششم - دی ماه 1390


شصت و هشتمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانیم:

سلام من
چشم های شنی
بهترین هدیه برای بهترین دوست
کاردستی : جامدادی لوله ای
شعر
روستاهای شگفت انگیز ایران
گتفگو
قرآن جلد طلایی
کوچه شعر
لبخندستان
جدول
خانه دوست


کد مطلب: 1289

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdcb.wb8urhb59iupr.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com