ملیکا 124

15 اسفند 1395 ساعت 11:02

شماره 124 نشریه ملیکا ویژه فروردین ماه 1396 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.


شماره 124نشریه ملیکا ویژه فروردین 1396 با مطالب متنوع برای کودکان به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.


کد مطلب: 1344

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdcd.o0f2yt0soa26y.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com