انتظار نوجوان 115

سال یازدهم - شهریور ماه 1394

30 شهريور 1394 ساعت 10:16

سال یازدهم - شهریور ماه 1394یکصد و پانزدهمین شماره نشریه انتظار نوجوان با مطالب متنوع برای نوجوانان منتشر شد.

سخن رهبر : انتظار
سرمقاله : جشن تولد ایران
پیامک مهدوی
شکافنده علوم
یک دنیای قشنگ تر : سرایدار مجسمه ساز
حاج آقا اجازه : غذای مقوی یا  هله هوله روح
رضای آل محمد
داستان مهدوی : خریدار یوسف
نوجوان منتظر
یک روز یک ایرانی : غریب نواز
و ...


کد مطلب: 1246

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdce.e8zbjh8wp9bij.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com