ملیکا 118

16 شهريور 1395 ساعت 11:28

شماره 118 نشریه ملیکا ویژه مهر ماه 1395 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.


شماره 118 نشریه ملیکا ویژه مهر ماه 1395 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.
در این شماره می‌خوانیم:
مهدی یار عزیز!
سلام
در سا لهای خیلی دور آدمهای ظالم و
بدجنسی بودند که مسلمانها را اذیت
میکردند.
همه از آن آدمهای بد میترسیدند؛ اما
امام حسین (ع) با آنکه تعداد یاران
کمی داشت تصمیم گرفت، با آنها
مبارزه کند.
دشمنان به امام حسین (ع) گفتند:
«تو باید هر حرفی را که ما میگوییم،
قبول کنی و همان کارها را انجام بدهی وگرنه ما تو و خانواده ات را اذیت میکنیم. »
امام حسین (ع) از تهدیدهای آنها اصلاً نمیترسید. او
تصمیم گرفته بود؛ تا آخرین لحظه در برابر آ نها مقاومت
کند و تسلیم نشود. امام حسین (ع) و خانواده اش در
منطقه ای به اسم کربلا که رسیدند، دشمنان آنها را
محاصره کردند. آنها تا آخرین لحظه در برابر دشمنان
ایستادند. امام حسین (ع) و یارانش خیلی خسته و تشنه
بودند؛ اما مردم ظالم به آ نها اجازه نمیدادند، آب
بخورند. آنها با امام حسین (ع) جنگیدند و او را شهید
کردند.امام حسین (ع) با این کارش به همه نشان داد، که
نباید در برابر ظالمها تسلیم شوند؛ حتی اگر خود و
خانواده شان در شرایط سختی قرار بگیرند.
مهدی یار عزیز! تو هم امروز با درس خواندنت میتوانی
به مردم کمک کنی. وقتی علم و دانش ات زیاد شود و
به جامعه خودت کمک کنی؛ دیگر نیازمند افراد بیگانه
و ظالم نخواهیم بود.
ماه مهر از راه رسید و دوباره وقت مدرسه رفتن شد.
مدرسه جای خوبی است، برای ای نکه ما در آ نجا
چیزهای زیادی یاد بگیریم؛ تا هم به خانواده ی خود و
هم به جامع همان کمک کنیم.
مهدی یار عزیز، در سهایت را خوب بخوان

صد و هجدهمین شماره ماهنامه ملیکا(ماهنامه فرهنگی کودکان ایران) ویژه مهر ماه 1395 به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.


کد مطلب: 1327

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdce.w8zbjh8xf9bij.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com