ملیکا 65

سال ششم - مهر ماه 1390

22 شهريور 1394 ساعت 10:15

سال ششم - مهر ماه 1390


شصت و پنجمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانیم:


سلام : آواز مهربانی
داستان: روزی که دندان زرافه کوچولو افتاد
شعر : پشیمان
کاردستی
بهترین هدیه برای بهترین دوست
داستان
روستاهای شگفت انگیز ایران
کوچه شعر
لبخندستان
و ...


کد مطلب: 1292

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdcf.1dyiw6d00giaw.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com