ملیکا 71

سال هفتم - فروردین ماه 91

17 شهريور 1394 ساعت 11:16

سال هفتم - فروردین ماه 91


هشتادوششمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانیم:

سلام من
بهترین هدیه برای بهترین دوست
داستان ابر خودخواه
شعر
روستاهای شگفت انگیز ایران میمند
کاردستی
داستان کک به تنور افتاده
عیدانه
خبرنگار افتخاری
با بزرگان
سرگرمی
جدول


کد مطلب: 1276

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdch.qnzt23ni-ftd2.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com