ملیکا 62

سال ششم - تیرماه 1390

23 شهريور 1394 ساعت 8:56

سال ششم - تیرماه 1390


شصت و دومین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانیم:

سلام من
بادبادک
نمره بیست
بهترین هدیه برای بهترین دوست
چشم های پرندگان
گزارش : بوی گل سرخ
آشنایی با کشورهای اسلامی
قرآن جلد طلایی
کاردستی
و ...


کد مطلب: 1295

آدرس مطلب: http://www.ayandehroshan.com/vdci.3azct1arwbc2t.html

مؤسسه آينده روشن
  http://www.ayandehroshan.com