صفحه نخست دربارۀ ما تماس با ما پیوندها RSS کل مطالب
شنبه 30 تير 1397     Saturday 21 July 2018
يکشنبه 17 ارديبهشت 1396
پژوهش های مهدوی 19

نوزدهمین شماره نشریه علمی تخصصی پزوهش های مهدوی به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی و سردبیری نصرت الله آیتی منتشر شد.

نقد و بررسی إدّعاهای آخرالزمانی داعش )با تاکید بر نقد تطبیق روایت دابق( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ................................ 5
محمدحسن زارع
نجات بخش زرتشتی: بررسی مفهوم سوشیانت در کتاب مقدس گاهان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ................................ 29
موبد پدرام سروش پور
نقش عامل خوف در مسئله غیبت امام مهدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 39
محمدمهدی حائری پور
ابعاد و مؤلفه های تمدن زمینه ساز ظهور با تکیه بر مبانی دینی و اندیشه های مقام معظم رهبری . . . . . . . ....... 55
جواد منزوی بزرگی، سجاد حبیبیان
ویژگی های منجی و دوران ظهور از منظر زائران جمکران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 87
سکینه خاتون تشت زرین
ارزیابی محتوای کتاب های درسی جدیدالتألیف دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به مفاهیم مهدوی 111
رضا جعفری هرندی، حسن نجفی، ابوالفضل رحیمی
کرامت انسانی زمینه ساز عدل جهانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ ................................ 141
مرتضی آقامحمدی
چکیده مقالات به عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ ................................ ................................

کد مطلب : 1348
اظهار نظر درباره اين مطلب
آدرس ايميل  
نظر شما  
 نمايش آدرس ايميل
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ