صفحه نخست دربارۀ ما تماس با ما پیوندها RSS کل مطالب
يکشنبه 22 تير 1399     Sunday 12 July 2020
پنجشنبه 6 مرداد 1390
بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی
بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی
بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی

بایسته ها و موضوعات پژوهشی گروه علوم تربیتی » ضرورتها: 1- شکوفایی و کمال انسانی در گرو تربیت اوست 2- اهداف انبیاء و ادیان الهی تربیت انسان است 3- نیاز جامعه بحران¬زده کنونی 4- ناکارآمدی مکاتب بشری در ارائه برنامه جامع و دقیق تربیتی اهداف: 1- ارائه نظام جامع تربیت مهدوی به عنوان برنامه راهبردی تربیت اسلام 2- پاسخ به درخواستهای مکرر پیروان مکتب تشیع و اسلام و به ویژه مهدی باوران 3- پر¬نمودن خلأ جهان امروز دربارۀ تربیت انسان 4- جواب¬گویی به شبهات تربیتی در حوزه مهدویت 5- شناخت وظایف تربیتی منتظران در عصر غیبت 6- مقابله علمی و کار¬آمد در مواجه با فرهنگ و تربیت مادی¬گرایانه غرب 7- ترسیم درست حکومت و نهادهای اجتماعی با توجه با عنایات تربیتی مهدوی

بسم الله الرحمن الرحیم
« بایسته ها و موضوعات پژوهشی گروه علوم تربیتی »
ضرورتها:
1- شکوفایی و کمال انسانی در گرو تربیت اوست
2- اهداف انبیاء و ادیان الهی تربیت انسان است
3- نیاز جامعه بحران¬زده کنونی
4- ناکارآمدی مکاتب بشری در ارائه برنامه جامع و دقیق تربیتی
اهداف:
1- ارائه نظام جامع تربیت مهدوی به عنوان برنامه راهبردی تربیت اسلام
2- پاسخ به درخواستهای مکرر پیروان مکتب تشیع و اسلام و به ویژه مهدی باوران
3- پر¬نمودن خلأ جهان امروز دربارۀ تربیت انسان
4- جواب¬گویی به شبهات تربیتی در حوزه مهدویت
5- شناخت وظایف تربیتی منتظران در عصر غیبت
6- مقابله علمی و کار¬آمد در مواجه با فرهنگ و تربیت مادی¬گرایانه غرب
7- ترسیم درست حکومت و نهادهای اجتماعی با توجه با عنایات تربیتی مهدوی
بایسته¬های پژوهشی:
1- فلسفه تربیتی مهدوی:
- ضرورتهای تربیت مهدوی
- ماهیت تربیت مهدوی و ارکان آن
- غایت تربیت مهدوی و ارکان آن
- تعریف تربیت مهدوی و ارکان آن
2- مبانی و پیش¬فرض¬های تربیت مهدوی:
- مبانی هستی¬شناسانه تربیت مهدوی( وجود خدا به عنوان حاکم هستی – وجود آخرت پس از دنیا و . . .)
- مبانی انسان¬شناسانه تربیت مهدوی (دو بعدی بودن انسان یعنی: جسم و روح- عنصر اختیار گستردگی مرحله-ای بودن زندگی انسان:رحِم – دنیا- آخرت در تدریجی-بودن تربیت انسان و . . .)

3- اصول و قواعد کلی تربیت مهدوی:
شامل: تغییر ظاهر- اصلاح شرایط- مسئولیت- عدالت- انتخاب- عزت و کرامت و . . .
4- اهداف تربیت مهدوی:
- اخروی: حیات طیبه- فلاح – فوز- لقاءالله و . . .
- دنیوی
- فردی: شکوفایی استعدادها- رشد فضایل اخلاقی- حفظ و ثبات ایمان- توانایی جسمی و . . .
- اجتماعی (در رابطه با دیگران)
خداوند : عبودیت به طاعت و رضایت و . . .
دیگران به عنوان فرد: انصاف، مودّت و . . .
جامعه انسانی : ولایت¬پذیری، قانون-مندی – مصلحت اندیشی،
طبیعت
5- زمینه¬ها و عوامل تربیت مهدوی:
- حکومت و حاکم الهی – قانون الهی- والدین- جامعه سالم - معلم- اراده انسان- غذای حلال- نعمتها- بلاها - تقوا و خودسازی- امور مالی- رفیق- دعا و . . .
6- روشهای تربیت مهدوی:
- دعوت و تبلیغ- محبت ورزی- قاطعیت- تذکر
- الگو¬پردازی- ابتلا- توبه¬پذیری- مدارا- تکریم و. . .
7- ساحتهای تربیتی:
- جنینی- کودکی- نوجوانی- جوانی- بزرگسالی- کهنسالی
8- موانع و آسیب¬های تربیت مهدوی:( فردی – اجتماعی)
- جهالت- کسالت- رفیق فاسد- جامعه آلوده- حاکمان فاسد – عجب وغرور و تکبر- حسادت- مال حرام- قساوت قلب- غفلت و . . .
9- آثار تربیت مهدوی:
- فردی: سیرت نیکو – کرامات و رجعت و . . .
- اجتماعی: الفت- نزول برکات و . . .

عناوین پژوهشی:
بخش اول: فلسفه تربیت مهدوی
1- ضرورت تربیت مهدوی در آینه آیات و روایات و عقل
2- چیستی و ماهیت تربیت مهدوی و ارکان آن
3- غایت و هدف کلی در تربیت مهدوی
بخش دوم: مبانی پیش¬فرضهای تربیت مهدوی:
1- مبانی هستیشناسانه تربیت مهدوی
2- مبانی انسان¬شناسانه تربیت مهدوی
3- جایگاه خدا و ربوبیت او در تربیت مهدوی
4- آخرت¬گرایی و تربیت مهدوی
5- اصالت روح در تربیت مهدوی
6- تربیت مهدوی و اختیار
7- فطری یا اکتسابی¬بودن منجی¬باوری
8- رابطه دنیا و آخرت در تربت مهدوی
بخش سوم: اصول تربیت مهدوی
1- تربیت مهدوی و ظاهر اسلامی
2- عدالت و اعتدال در تربیت مهدوی
3- نقش مدارا در تربیت مهدوی
4- جایگاه و کرامت نفس در تربیت مهدوی
5- محبت و تربیت مهدوی
بخش چهارم: اهداف تربیت مهدوی:
1- اهداف اُخروی تربیت مهدوی
2- نقش ایمان به منجی در سلامت معنوی
3- اعتقاد به مهدویت و مسئولیت معنوی
4- اعتقاد به مهدویت، پشتوانه وحدت و همبستگی اجتماعی
5- مهدی¬باوری و رفع تضادهای درونی(آرامش)
6- مهدی¬باوری، پویای¬ها فعالیت و خلاقیت
7- آثار تربیتی انتظار فرج
8- مهدی¬باوری وامید¬بخشی فردی و اجتماعی
9- باورداشت مهدویت و نقش ان در ایجاد صبر و بردباری
10- اعتقاد به امام مهدی و اعتقاد و اعتماد به نفس
11- مهدی¬باوری و کمال¬طلبی
12- نقش مهدی¬باوری در خود¬سازی
13- تربیت اجتماعی و مهدویت
14- نشاط و تربیت مهدوی
15- مهدویت و هویت¬یابی
16- جایگاه غیبت امام در تربیت مهدوی
17- چشم¬انداز اوصاف منتظران حضرت مهدی
18- تربیت مهدوی و ولایتمداری
19- شخصیت¬شناسی اصحاب حضرت مهدی
20- آثار تربتی اعتقاد به وجود امام مهدی
21- ویژگیهای جامعه منتظر
22- ایمان به حضرت مهدی و نقش آن در خانواده
23- تحلیل تربیتی ویژگیهای فردی و اجتماعی پس از ظهور
بخش پنجم: زمینه¬ها و عوامل تربیت مهدوی:
1- نقش حکومت در تربیت مهدوی
2- رسانه و تربیت مهدوی
3- خانواده و تربیت مهدوی
4- جایگاه خواص جامعه در تربیت مهدوی
5- جایگاه امام مهدی در تربیت مهدوی
6- شخصیت¬شناسی امام مهدی
7- شخصیت¬شناسی یمانی
8- شخصیت¬شناسی سید حسنی
9- بررسی نقش اقلیم در موقعیت جغرافیایی در شخصیت یاران اولیه دوران ظهور
10- راهکارهای تبلیغی مباحث مهدویت
11- اقدامات تربیتی ائمه برای زمینه¬سازی غیبت
12- تأثیر القاب و اسماء امام در مردم
13- آثار تربیتی دعاهای مرتبط با امام
14- نقش تربیتی نقل دیدارها با امام زمان
15- نقش تربیتی عرضه اعمال بر امام در منتظران
16- نقش تربیتی اعتقاد به رجعت
17- شخصیت¬شناسی ابدال و اوتاد
18- آثار تربیتی امکان زیارتی منسوب به امام عصر
19- تحلیل تربیتی حوادث زمینه¬ساز غیبت
20- جایگاه و کارکردهای مربی در تربیت مهدوی
بخش ششم: روشهای تربیت مهدوی:
1- روشهای ایجاد محبت به حضرت مهدی 
2- جایگاه محبت در تربیت مهدوی
3- نقش تلقین در تربیت مهدوی
4- اسوه¬پردازی در تربیت و باورداشت مهدوی
5- نقش قصه¬پردازی در آموزش معارف مهدوی
6- جایگاه و حدود مدارا در تربیت مهدوی
7- روش تمثیل و نقش آن در آموزش معارف مهدوی
8- تربیت مهدوی فرزندان به وسیله پایبندی عملی والدین
9- نقش برگزاری اردوها،کنفرانسها و گفتگوهای مهدوی در رشد علمی مهدوی
10- نقش تشویق و تنبیه در تربیت مهدوی
11- نمادهای مهدوی و تأثیر تربیتی آن
بخش هفتم: ساحتهای تربیتی:
1- زمینه¬های تربیت مهدوی در دوران پیش از تولد
2- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی کودک
3- زمینه¬ها و روشهای عام و خاص تربیت مهدوی نوجوانان
4- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی و توجه به خصوصیات جوانان
5- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی بزرگسالان
6- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی کهنسالان
بخش هشتم: موانع و آسیب¬های تربیت مهدوی
1- آسیب¬شناسی تربیتی تعیین وقت ظهور و استعجال
2- آسیب¬شناسی تطبیق موضوعات خارجی بر علائم ظهور
3- موانع گرایش به آموزه¬های مهدوی
4- بررسی تأثیر تربیتی خشن جلوه¬دادن سیره حضرت مهدوی
5- آثار تربیتی نهی از قیام قبل از ظهور
6- آفات تربیتی در زندگی مدعیان درغین مهدویت
7- دجّال، مانع بزگ تربیت مهدوی و گستره او
8- ویژگیهای مخالفان و منکران مهدویت
9- طرح مباحث غیر ضروری در مباحث مهدوی آموزش منهای تأثیر در مباحث مهدوی
10- آسیب¬شناسی تربیتی فرقهای انحرافی مهدوی
بخش نهم: آثار تربیت مهدوی:
1- تربیت مهدوی و ظهور کرامات
2- رجعت و تربیت مهدوی
3- تربیت مهدوی و ظهور و نزول برکات آسمانی و زمینی در جامعه

کد مطلب : 626
اظهار نظر درباره اين مطلب
آدرس ايميل  
نظر شما  
 نمايش آدرس ايميل
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ