صفحه نخست دربارۀ ما تماس با ما پیوندها RSS کل مطالب
جمعه 16 خرداد 1399     Friday 5 June 2020
نوع مطلب 
روز       ماه       سال       
20 مهر 1393 10:07

ساعت صفر 37

ساعت صفر 37

سال چهارم . تاریخ انتشار : مهر 93

17 خرداد 1388 14:03

ساعت صفر

ساعت صفر

این نشریه با محور قرار دادن موضوع انتظار و معارف مهدویت و در زمینه های فرهنگی در فضای جهانی وب (اینترنت) برای جوانان منتشر می شود. این دو هفته نامه الکترونیک دارای بخش های: شعر، ادبیات داستانی، رسانه، هنری، اندیشه و مخاطبان است. عمده نوشته های این نشریه توسط مخاطبان نشریه نگاشته می شود.به حول و قوه ...